Продължете към съдържанието

Политика за защита на личните данни

Ние в light side of the food (https://lightsideofthefood.com/) защитаваме Вашите лични данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел подробно да Ви разясни кога и защо обработваме личните Ви данни.

При обработка на личните Ви данни ние спазваме няколко основни принципа:

  • Изискваме само данни, които са строго необходими за извършване на конкретната дейност, като ги свеждаме до минимум;
  • Обработваме Вашите данни съобразно изискванията на закона, добросъвестно и прозрачно;
  • Осигуряваме най-доброто възможно ниво на сигурност при събиране и обработване на Вашите данни;
  • Никога не предоставяме на трети лица Вашите данни с цел търговия или други бизнес цели.

Данни за лицето, обработващо лични данни

Имена: Мариана Стефанова Хаджиева

Адрес за кореспонденция: гр. Варна 9000, ул. „Македония“ №13, ет.3, ап.5

Email: lightsideofthefood@gmail.com

Телефон: +359 888 845 660

Уебсайт: https://lightsideofthefood.com/

І. Как и защо използваме личните Ви данни

а) За да Ви изпращаме информационен бюлетин с информация за интересуващи Ви рецепти, продукти, полезни съвети, контакти, новини или с друга цел на директния маркетинг, за което Вие сте дали изрично съгласие съгласно чл.6, ал.1 a) от GDPR;

б) с цел филтриране на спам-коментарите, когато оставите коментар под публикация в сайта, ние събираме данни за вашето име и коментара, който сте оставили, вашия IP адрес и вашия браузър. Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност на Gravatar тук. След като коментарът Ви бъде одобрен, профилната Ви снимка ще бъде видима публично към него;

б) В изпълнение на нормативните си задължения, сред които предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или на трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите, на Комисията за защита на личните данни във връзка с задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016г. и др., както и на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

ІІ. Какви данни обработваме

а) Лични данни за контакт: имена, имейл адрес;

Когато обработваме описаните лични данни за контакт за целите на информационния бюлетин, както и с цел да изпълним наши нормативни изисквания, тази обработка е задължителна за изпълнение на тези цели.

Като ни предоставяте Ваши лични данни, по-конкретно имена и имейл адрес, Вие се съгласявате да получите имейл съобщение, на което да потвърдите изрично абонамента си за информационния бюлетин. Ако искате да прекратите абонамента си за информационния бюлетин и да спрете да получавате съобщения от нас, можете да го направите на имейл: lightsideofthefood@gmail.com или да се отпишете директно през линка, поставен в бюлетина.

б) Данни при оставяне на коментар: име, коментар, IP адрес и браузър.

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи Ваши коментари, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

ІІІ. Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на Вашите лични данни ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни. Сайтът се хоства на споделен сървър с висока степен на защита.

ІV. Кога изтриваме Вашите лични данни

Имаме задължението да изтрием без ненужно забавяне Вашите лични данни, когато те повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани, или когато Вие оттеглите съгласието си данните Ви да бъдат използвани за изпращане на информационен бюлетин или други маркетингови цели, или когато данните са били обработвани незаконосъобразно.

Ние можем и да анонимизираме Вашите данни. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация всички лични разпознаваеми елементи (елементи, позволяващи идентифицирането Ви), се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

V. Кога и защо споделяме Вашите лични данни с трети лица

С цел функционалност на уебсайта lightsideofthefood.com и създаване и разпространение на информационния бюлетин ние предоставяме Вашите данни на трети лица, след като сме се уверили, че от тяхна страна са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни и се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. Трети лица, на които предоставяме данни, са: Mailchimp – за създаване и разпространение на информационен бюлетин, както и органи и институции, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

 VІ. Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни

а) Право на информация

Вие имате право да поискате:

– информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, с каква цел се обработват, какви категории данни се обработват и на кои категории получатели тези данни се разкриват;

– съобщение в разбираема форма, съдържащо обработваните Ваши лични данни, както и всяка налична информация за техния източник;

– в случаите на автоматизирани решения – информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Ваши лични данни.

б) Право на корекция

В случай че обработваме Ваши лични данни, които са непълни или грешни, Вие имате право по всяко време да поискате:

– да коригираме, заличим или блокираме Вашите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

– да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

в) Право на възражение

По всяко време имате право да:

– възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните Ви данни не могат повече да бъдат обработвани;

– възразите срещу обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и изпращане на информационния бюлетин.

г) Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработваните Ваши лични данни ако: оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им; или обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или сте подали възражение за обработване на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

д) Право на преносимост на данните

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме, в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите и пряко прехвърляне на личните Ви данни към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

е) Право на жалба

В случай че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Вие имате право също да подадете жалба пред компетентния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Телефон: +359 2 915 35 18

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: https://www.cpdp.bg

VIII. Съгласие

Когато посещавате нашия уебсайт и използвате публикуваната в него информация за Ваши цели, Вие се съгласявате с настоящата политика за защита на личните данни.

IX. Актуалност и промени

С цел прилагане на най-актуалните мерки за защита и спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата политика за защита на личните данни. Молим редовно да преглеждате текущия вариант на информацията, за да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защита на личните данни, които събираме и обработваме.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial